pară

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. pierwszy

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *prvoje (*phaj(ŕ., *фюьī), por. poi. pierwszy, stpol. pienoy, pierzwy, pirwy, pirzwy, kasz. pĕrsi, dl. perwy,^ cz. prvy, sła. pwy, słe. pŕvi, sch. pľVi, scs. pibVo, bg. пров, пíрва, maced. прв, npeu, ros. первый, ukr. reg. пéрвиň, br. пéршы. — Zanik v po r w połabskim jest niejasny, zob. Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 205, przypis 1.