paizų

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tyłek, dupa

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:

Etymologie / Etymologia

— Pożyczka z niem., рог. prus-niem. pme f. 'cunnus, vulva’ bremeń. pnse f. ts. , por. także w gł. рuža Vagina’. Znaczeniowo рог. SioлV. * pizda (zob. s. v. раMэ) — ъ jednych językach 'tyłek', w innych —'srom niewieści’. —

Beispiele / Przykłady

PLB
paizų, bųdĕ vosă daisko,
H