paden

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ropucha

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:

Etymologie / Etymologia

— Pożyczka, por. śrdn. padde f. 'ropucha’. Forma morfologicznie nie zasymilowana, przytoczona z dn. paddcn. Por. padə.