püvųsă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. powąchać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *povośoje(io) do *p<tvośati: forma wtórna zamiast *povnχati, utworzona zapewne ]>od wpływem formy praes. *povośą_ Czasownik *voχati odmieniał się pierwotnie w praes. prawdopodobnie na *-je- II zob. Vaillant, GC, III, s. 332. — Por. poi. powąchać 'wciągnąć zapach nosem, rozpoznać zapach węchem’, słe. poro hal i 'beriechen, beschnüffeln’. Dalsze odpowiedniki zob. s. v. vǫ̇sət.