pöstil'ă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. łóżko, posłanie

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— *ро Щa, *posteljQ: tasz. poscda (t ,ko w n Tгia ’**•'>d'- dial- Ä 'das Beľt die Bettstelle, das Bettgestell ans Holz", sie. vÖstelL '.il* Bett, sch. poslelja 'ts.’, scs. postela 'Lager, Bett’, bg. постéля pościel; posianie , maced. постелa 4,.’, strns. postelja 'pościel, lozko , ros. dial. постéля 'ts.’, ukr. постеля 'ts ’ _ Derywat od Чф, *Stdati, utworzony za pomocą sufiksu

  • -ja- (Meillet, Ш., s. 398). Występuje też w obocznej postaci *posteh, zob. s. v. pöstil.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
stilĕ pöstilą Bette machen H