nodix

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. potrzebny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— z śrdn.