nodåmĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. nadąć, nadmuchać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— nadome(to) do *nadgii: poi. nad ({fi, nadrnę, nadmie 'dmąc napełnić powietrzem, nadmuchać’, przestarz. 'wydobyć głos z odpowiedniego instrumentu przez dmuchanie', stpoL nadąć się, nadmie się 'napęcznieć, nabrzmieć’, dł. naduś, naduju aufblasen, anblasen’ gł. naduć, naduju 'ts/, cz. nadouti, na- ' U^t , nadyt, naduje ts.’, słe. nadǫti не, nadrnern se aufschwellen, sich aufblähen’, sch. nåduti, nadrnern 'nadąć, ‘ ’scs- nad/?ti,nadomo aufblasen, anschwellen machen’,