nex

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. niech

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— *neya)i — pierwotnie forma impuat, d / пе/ajt l . doI. шесп, także rut s. v. neχət), por. w tej s< J ^ ^ rzad., także chaj, kasz. neχ, dł. nech, g. 3 > ^ też scll. п'èкп, necM, sla. nech, słe. vaj (z net J , ^ ^ ajal tleχ(iii) nęka, nek, bg. пèкa, пек, ma ^ ^ » ukr. пехай, хай, dial. tez не,

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
nex tok es sey alß H, HB1
PLB
mosko. Tåd stüjĕ paivü, pai. Nex tibĕ smakojĕ. PS
nex bųdĕ, kăk [im Himmel], tăk PN