negelkă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. goździk

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:B12

Etymologie / Etymologia

— Pożyczka z dn., por. szlez.-liolszt. negełke 'Nelke', śrdn. negelken pl. 'goździki do przyprawy’, stsas. negelikai. 'Nelke'. Wyraz zaliczono do deklinacji kontynuującej dawne tematy na *~a a niem. -ke zidentyfikowano z sufiksem rodzimego pochodzenia -kə