navoisnĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zwierzchni, najwyższy, naczelny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— Pierwotnie prawdopodobnie było tu sa

  • vyibHjb ze znaczeniem P°^ ^ | Vф>ỳ

Uibriggeblieben, »Ьe»o1ш* höchste', sch. vUnji górny, sła. vysny ts., słe. J höchst, in der 'najwyższy (zwykle 0 Bo^!’v* odniebny; najwyższy’; Höhe befindlich’, ros. выишии Bor у, P prefiks na- pod wpływem super a i ^