nüvo

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. nów

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:A12

Etymologie / Etymologia

— *nova — pierwotnie nie złożona forma nom. sg. f. do иoVъ (zob. s. v. nüvĕ) z elizją rzeczownika lau̯nə 'księżyc’ (zob. s. v.), por. z podobną elizją storo obok storo Iампэ. Również w poi. w tym znaczeniu występuje przymiotnik ^ formie pieiwotnie nie złożonej ram z elizją rzeczownika księżyc, por. stpol. nowy księżyc 'nów'.