moxt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. moc, siła, potęga

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:

Etymologie / Etymologia

— Z śrdn. macht f. 'Vermögen, Kraft; Ansehen, Autorität’. Wyraz otrzymał w połabskim rodź. m. jak większość zapożyczeń rzeczownikowych zakończonych na spółgłoskę, zob. Polański, MZ, s. 20—23. Świadczą o tym formy przymiotników (buzĕ, vilťĕ). Heydzianka (SO, VI, s. 29) niesłusznie uważa moχt za fem.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
büzĕ moxt vilt'ĕ Gott Macht ist groß H
vån mo vilt'ĕ moxt Er hat große Macht H