most'ĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. masło

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:B7

Etymologie / Etymologia

— *mashko, *masloka — pierwotne deminutivum od *maslo, por. pol. masło tłuszcz otrzymywany ze śmietany, butyrum’, dem. masełko, w tym samym podstawowym znaczeniu słi. maslo, cz. maslo, sła. maslo, dem. rnasiełho, słe. masło, sch. maslo 'smalec, oliwa’, scs. maslo 'Öl, Salbe’, bg. мàслů maslo, oliwa, tłuszcz’, strus. maslo 'maslo, oliwa’, ros. мáсло masło, olej’, ukr. масло 'ts.’, br. мáсла 'ts.’ — O używaniu orm gen. sg. w funkcji partytywnej w połabskim zob.

Beispiele / Przykłady

PLB
Tåd jist sår un mosko. Tåd stüjĕ paivü, pai. Nex PS