moslenă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. maślany

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— •'-W rzeczownik w gen. z° . . utworzony miotnikowy od W» w^ej fimkoji był w polabskim za pomocą sufiksu -en-, kto 7 J 10 in. baidzo produktywny, por. Lehr-SplawmsU, SO, Л I, s. W innych językach slow. występuje tu sufiks -en-, -ěn-t -Jan-, por. poi. maślany, gl maslenka 'jaskier', cz. nrnslenka 'blatouch n. pryskyrnik; (houba) klouzek, måselnik , słe. maslęn, sch. maslen, bg. мáслен, ros. масленый 11 масляный, ukr. масляный, br. маслены.