molĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mały, wąski

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— malJr™’ *malyjĕ, *malyjĕ, *vdiko шaLъJь, por. poi. mały 'niewielki, nieduży' w tvm «яглш podstawowym znaczeniu słi mäuU dł ^ u en. manii, dl. mały, gł. mały, cz. mały, sła. maly^ słe. mali, sch. nwo, i. mula, por. też formę długą mali, mai Ci, scs. mah, ros. малый, ukr. малúй, br. малы.

Beispiele / Przykłady

PLB
molĕ t'arl, ne-müg zątĕk boit,
H