mois

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mysz

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:A14

Etymologie / Etymologia

  • *Ётуšъ, *vcłikaja туSь: pol. mysz, kasz. тёš, słi. тuš, dł. туš, gł. туš, cz. туš, sła. туš, słe. тìš, sch. тìš, scs. туšь, strus. туšь, ros. мышь, ukr. мши, br. мыш.
  • a.p. (a) - Derksen: 337