mesăk

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. torba, worek, mały worek, torba pasterska

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B5a

Etymologie / Etymologia

  • *rnĕsbko — deminutmim do *mĕχi (zob. s. v. meχ), por. poi. mieszek deminutivnm od miech ('mały miech, woreczek, sakiewka’, przen. 'pieniądze'), kasz. mesie 'woreczek, woreczek na pieniądze, sakiewka’, dł. mcśk 'der Beutel, Geldbeutel, Klingelbeutel; der kleine Hodensack; das Wespennest; die gedörrte (und dadurch hohl gewordene) Wasserrübe’, gl. mBk 'worek, woreczek, torba, sakiewka’, słe. męśek 'demimitivum od meh, kleiner Balg', ros. мeuлóк 'worek, wór’, ukr. мiшок 'ts.', br. мяшóк 'ts.' — Co do wyrażenia trąsĕ dör mesək (dosłownie 'przetrząsa worek’ lub 'trzęsie przez worek’, zob. s. v. dör II), por. poi. pytlować od pytel 'worek młyński’, niem. beuteln od Bmid. Chodzi prawdopodobnie o pytlowanie mąki; znaczenie podane przez Henniga jako drugie (Korn Bäuteln) uznać chyba trzeba za niedokładne. Inaczej znaczenie tego wyrażenia objaśnia Szydłowska-Ceglowa, Lud, XLVTII, s. 50 ,)1. NN yra- żenie pai̯stącĕ mesək (±=*piWjbjb тёšькъ) jest kalką niemieckiego Sack-Pfeiffe, por. o podobnej strukturze merącĕ
  • a.p. (b) - Zaliznâk: 470

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
trąsĕ dör mesăk Beuteln, Korn bäuteln H