mazi-mĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mrugać, dawać znak

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— *mb3e-mi lub *тьžе-тi (gdyż zarówno *4 jak *-u w pozycji zredukowanej rozwijały się w połabskim w -ĕ) zamiast mbZi(to), por. s.v. rnazĕ. Brak redukcji w wygłosie czasownika tłumaczy się tutaj pozycją przed enklityką (zob. Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 138—139). — Do ps. ЬпьШi || mb.ati mrugać, zamykać oczy’, por. poi. dial. mżyć i mżeć, nuy mrugać , cz. тžíii, тží 'mrugać (oczyma); migotać

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
vicaimă mazi-mĕ Wincken H