maimü

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mimo, obok

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— koJ-Tminľ1' ľim°. adV' '0bok> “W*. PraeP. 'obok, bez wz<rl»du na’ Г mim°’ P°PrS!e(1> mimo. ez wz„łędu na , sh. vipve adv. 'vorbei’, praep. 'vorbei vorüber an; ungeachtet, ohne Rücksicht auf’, dł. mimo adv. vorbei, vorüber; daneben', praep. 'an, vorbei, ausser, ohne, abgesehen von’, gł. nimo 'ts.', cz. mimo 'koło, mimo, obok; oprócz, poza , sła. mimo 'ts.', słe. mimo adv. 'vorüber, vorbei’, praep. 'ausser’, sch. mimo adv. i praep. 'mimo, obok, podle; pomimo, wbrew’, scs. mimo adv. 'vorbei, vorüber’, bg. мúмo arcli. 'wbrew, mimo’, ros. мимо adv. 'obok’, praep. 'obok, koło, mimo’, ukr. мимо 'ts.’, br. мíма 'ts.'

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
dolĕk maimü Das ist lange vorbey H
dåud'ü maimü Das ist lange vorbey H