made-jest

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. jeść z kimś

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— Co do prefiksu made- zob. s. v. made-dot', infinitivus jest *jesii, por. jest.

Beispiele / Przykłady

PLB
sem nos daisko. Mos made-jest. Tåd jadån stail. Aid PS