mųcånĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mączny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *?nęóbnoje, *rnocbnoje reśeto — do *тоČьпъ, por. poi. mączny 'dotyczący mąki; zrobiony z mąki’, w podobnych znaczeniach kasz. moćny, słi. rnęcm, dł. mucny, gł. тлičпу, cz. тoиâпý, sła. mu&ny, słe. mǫ̇fon, ros. мучнóй, br. мучны. — Lehr-Spławiński, SO, VI, s. 10-12, opierając się na redakcjach B, 1 B2C Henniga przyjmuje obok mǫ̇cånə także męcenə *męĕenoje ze zróżnicowaniem znaczeniowym dla pierwszego 'mączny’ i dla drugiego 'zrobiony z mąki’, r zmeowame takie nie ma jednak uzasadnienia, ponieważ

ale bez zrozmcowania znaczeniowego.