mükrĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mokry

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— »поЪ-Шì, *Üokmja, por. pol. токгi, 'wilgotny, udus, тoeЫUSó-W *3T_Samym Po^tawowym znaczeniu kasz. тoeкп, sh. шифгг, dl. токíу, gl. тoкгУí c2. Ш)Щ sła. mokiy, słe. mǫ̇kev, sch. mokav scs mol-г- ъ» , x мокар, ros. мокр, мóкрый, llkl, ^ ШaCeđ‘