From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tylko, chyba, no

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— Hё (II* le): stpol. le 'wprowadza zdanie o treści przeciwstawnej: ale, tylko, jednak, sed, tamen', 'wprowadza wyraz lub zdanie o treści ograniczającej treść innego wyrazu lub zdania: ale tylko, si tantum, non ... nisi', 'wprowadza wyraz lub zdanie o treści uściślającej, wyszczególniającej: to jest, mianowicie, nimirum, videliceť, dziś por. ale (= a-le) 'spójnik wyrażający przeciwieństwo lub odmienne ujęcie treści, łączący zwykle równorzędne części zdania lub zdania współrzędne; partykuła wzmacniająca, wyrażająca najczęściej zdumienie, podziw, zaskoczenie; wykrzyknik wyrażający najczęściej zdumienie, zaskoczenie, chęć zwrócenia uwagi, żywe zaprzeczenie', kasz. le adv. 'tylko, jedynie, jeno', conj. 'lecz', 'partykuła o charakterze ekspresywnym, używana zwłaszcza jako wzmocnienie trybu rozkazującego

lub jego równoważników’, por. np. vej le 'patrz no’, słi. Hę II le 'nur’, dł. ale 'aber, indes, sondern’, gł. ale 'lecz, ale’, ťJ5 aie 'ale (w podobnych znaczeniach jak w poi.)’, sła. ale 4s.’, słe. lĕ 'nur; nur immerfort; mir, bloß, allein’, sch. Ije 'partykuła wzmacniająca', ukr. dial. лем, лемв 'ale, lecz,

ale tylko, tylko'.

Beispiele / Przykłady

PLB
menăs dübră defkă. Tåi cis vilĕ gelt met. Per PS
krodăl - krodĕs. Tåi cis vibăsenĕ boit.
- Cig
PS