kųsojĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. kąsać, gryźć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:A3

Etymologie / Etymologia

— *kQsaje(to), *k4sajotjbjb. *kosatnjb do *kęsati: pol. kąsać 'ciąć zębami, żądłem, szarpać zębami, gryźć', dł. kusać 'beißen', gł. kusać 'kąsać, gryźć', cz. kousati 'ts.', sła. kmat 'ts.', słe. komti 'ciąć na kawałki, krajać na kawałki', sch. ku- sati 'chciwie i głośno jeść', cs. kosati 'mordere', bg. кíсам 'rwać; drzeć, zdzierać, rozdzierać, odrywać, zrywać', ros. кусать 'kąsać, gryźć', ukr. кусáтu 'ts.’, br. кусaць 'ts.'

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
kăk kųsăjcĕ p'ås Er ist ein beißiger Hund H