jist

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. jeszcze

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— *jcśćc II *сšòe U *jьШ (por. Brückner, ZfslPh, IV s 215 Sławski, Słownik et., I, s. 568): w tym samym mniej więcej znaczeniu poi. jeszcze, dial. też eszcze, kasz. jesz, esz, słi. jci̯S, dł. hyśći, hyśćer, dial. też hyUe, heśce, hĕSći, stdł. i dial jcSće, jcśći, jm, gł. hiśće, cz. jem, stcz. jeśĕe, sła. eåte, słe’. šе, išČe, dial. też śće, jośće, joś, sch. jd§, jMte, jMt, scs. (j)eśle, bg. ôще, ros. ещё, ukr. ще, po spółgłoskach iщê br. яшчò.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
jist tom Er ist noch da H
PLB
jadån låzaic. kolai jist teplü. Tåi tüjă vaistă ni PS
våm svainĕ mąsi. Tåd jist sår un mosko. Tåd stüjĕ PS
vait'ĕ ait. Joz mom jist citĕr graiv. Joz minĕ PS
l'audai. No tüj vųs müzĕ jist dren rüst. PS