jest

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. jeść

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:B5

Etymologie / Etymologia

— ka8Z.>o,jM,sli.jiW^-dl- samym znaczeniu poi.jesc,je^, ie Słownik etymol. Jęz. Drzewlan jěsö jěm, gł. jěsć, jěvh cz• ii7Yli sła* iesťi jem’słe* ìéśii> jĕm, sch. jesti, jem, scs. jastb jamh bg. ли, maced. jade} ros/ есть, ем, ukr. iсти, гм, br. éсцi, e.«.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
jest vorĕ Eßen kochen H
jest vorĕ Bouillir Pf
jest vorĕ He is cooking a meal (Sieden) Vand
vån jedăl er hat gegessen PS
ni jest will nicht essen PS
PLB
sem nos daisko. Mos made-jest. Tåd jadån stail. Aid PS