jautrü

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rano, ranek, poranek

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:D7

Etymologie / Etymologia

  • jutro II *UtrO: pol. jubo «iuv.

Ч.X scs: utro II jutro 'ts.’, bg. íтро ^, yiuBOk., ' <•+,. > PiPi-wotne znaczenie ьiuсi, ľ , ros. утро ts. -Iieiw «»pńoi dnia’ na dzień przeniesienie nazwy h>w ^ pota. następny’ znajduje paia v пек' obok morgen 'jutro'

  • a.p. (a) - Derksen: 510

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
rånü jautrü Früh-morgens H
dübră jautrü! Guten morgen! H
dübră jautrü! Guten Morgen Bauc