jaimą

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. imię

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:D10

Etymologie / Etymologia

  • *jbmę: w tym samym znaczeniu pol. imię, kasz. jimją, słi. Imją, dł. mĕ, scs. imę, słe. imĕ, sch. ìтe, bg. úме, maced. име, ros. имя, ukr. iм'я, br. iмя.
  • a.p. (c) - Zaliznâk: 597

Beispiele / Przykłady

PLB
müjă grex'ĕ büzĕ jaimą. Mit
jaimą;
PN
jaimă,
PN
jaimă,
PN
jaimą,
PN