jåkră

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ikra

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

  • n:f:C12

Etymologie / Etymologia

  • *jbkm: w tym samym znaczeniu poi. ikra, kasz. kro, słi. kruę, cz. jikra, sła. ikra, słe. ikra, sch. 'ikra, bg. dial. икра, maced. икра, ros. икрá, ukr. iкрá, br. iкрá, por. też dł. jerk, gł. jerk (— *jb1crb).
  • a.p. (c) — Derksen: 210