grex

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. grzech

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B5b

Etymologie / Etymologia

  • *greχi, *grĕχy, *grĕχovb: w tym samym znaczeniu poi. grzech, kasz. gfeχ, słi. (jfeχ, dł. grĕch, gł. hrĕch, cz. hrich, sła. hricch, słe. grĕh, sch. gńjeh, scs. grĕχb, bg. грях, maced. грев, ros. грех, ukr. грiх, br. грэх.
  • a.p. (b) - Derksen: 187

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
Kristus caistĕ vit grex’üv Christus ist rein von Sünden H
Kristus caistĕ priz grex’üv Christus ist rein von Sünden H
PLB
emerică, vitĕdüj- dox müjă grex'ĕ büzĕ jaimą. Mit
grex'ĕ
PN
grex,
PN
grex,
PN