gornĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mówić

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:C4

Etymologie / Etymologia

— *gorniti, *gomję, gorneh (zamiast *дoгтšь, zob. Lehr- Splawiński, Gram. poł., s. 212-215), »доте(zamiast дог- пiи, zob. Lehr-Splawiński, 1. c.), *gornih, *догщI}ь]ь. dokładne odpowiedniki tylko w językach łużyckich, por. d. дгопié 'mówić, powiadać, nazywać, nabywać si«, gł. d a. bronić 'ts.', por. ponadto cz. hmna, częściej w pi k, any 'dzwonienie za zmarłego po południu w dniach między zgonem a pogrzebem’, słe. grim 'wiersz', scs. gram Formel, Vers'.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
detą voiknĕ gornĕt Das Kind fängt an zu reden H
müzĕs venst'ĕ gornĕt? Sçavez Vous parler Vandale Pf
joz voik venst'ĕ gornĕt J’ay appris à parler Vandale Pf
ni müzĕ gornĕt er kann nicht reden PS
vån ni müzĕ gornĕt er kann nicht reden PS
PLB
boit.
- Cig tåi gornĕs? Cis tåi stot? Kåtümĕ
PS