glozo

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. szk̇ło

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:

Etymologie / Etymologia

— Z^śrdn. glas 'szkło; szklanka’

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
voipėj glozą (krauskų)! Trinck das Glas aus [den Krug] H