drauzĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. przyjaźnić się, trzymać się z

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:C4

Etymologie / Etymologia

— *dru£iti, *ďruU (Ьoдъ): stpol. druzyć 'drużbować’, poi. gwar. por. drużyć się 'przyjaźnić się’, dł. druŹyś 'drużbować’, gł. druHó 'gesellen; Gesellschaft leisten’, cz. por. druSiti se 'przyłączać się, przystawać do kogoś’, sła. druiit 'łączyć’, słe. áгúžШ 'gesellen, vereinigen, verbinden’, sch. por. drń- žiU se 'obcować, przestawać, zadawać się z kimś’, bg. дружá 'przyjaźnię się, zaprzyjaźniam się’, ros. дружить 'przyjaźnić się, zaprzyjaźniać się’, ukr. дружúти 'ts.; żenić’. Punktem wyjściowym dla znaczenia połab. było zapewne 'przyjaźnić się’ 'sprzyjać’, a to 'pomagać*.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
draug draugau drauzĕt Einer dem andern helffen H
drauz büg! Gott helffe euch! H
draiz büg! Dieu Vous benisse, Bon jour, Bon soir Pf
draiz büg! Guten Tag, Gott helfe euch Vand
draiz büg! Gott helfe euch Bauc