drauʒĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. drudzy, inni

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *drugi, * drugi drugu, * drugi (gegen z niem.) druga, *drugajego, *drugu, *drugaja, *drugoje, *drufiji, *drugyjĕ, *drugyfiχb, *dnig-ijiχb zam. *drugi/jiχb pod wpływem nom. pl. m. drmsĕ (por. Schleicher, s. 258; Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 202): poi. drugi 'wtóry; inny’, stpol. drug 'człowiek życzliwy, przyjaciel’, kasz. dreji 'drugi’, słi. drafjt 'drugi’, druχ 'Namensbruder’, dł. drugi 'inny; drugi’, stare drug 'przyjaciel; towarzysz’, gł. druki 'inny; drugi’, stare druh 'przyjaciel, towarzysz’, cz. druhy 'drugi’, druh 'druh, towarzysz, kolega’, sła. druhy 'drugi, inny’, druk 'przyjaciel’, słe. drug 'inny; drugi’, drüg 'towarzysz, kolega’, sch. drug 'towarzysz, kolega; małżonek’, drľtgi 'drugi, inny, wtóry; odmienny’, scs. drugi 'przyjaciel; inny, drugi’, bg. друг 'drugi, inny’, ros. друг przyjaciel, druh’, другбй 'inny, drugi’, ukr. друг 'przyjaciel , дрỳгий 'drugi, inny’, br. друг 'przyjaciel', другí 'drugi'. Pierwotnie * drugi był rzeczownikiem; przymiotnik o znaczeniu inny, drugi' rozwinął się najpierw w zwrotach powszechnych w słow. drugi druga, drugi drugu 'jeden drugiego’, 'jeden drugiemu’,

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
draugă nidel'ă Die ander Woche H
draud’ă l'otü Im andern Jahre H
tåi ne-măs met drauʒĕx büd’üv likåm manĕ Du solt nicht haben anere Götter neben mir H
draud’ă l'otü last year (Il y a un an) Pf
draud'ă l'otü Vor einem Jahr Vand
PLB
vlåsåi, tüd'ĕ mom tok kăk draud'ĕ l'audai. No tüj vųs müzĕ PS