dancko

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. dziękuję

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— Z niem. Dank m. 'dzięka; dzięki’, zapożyczonego też do innych językówzach.-słow., por. stpol. dzięk, cz. dik, gł. dźak. — Co do formy połab. przedstawia ona gen. sg. partit, (stąd ilościowe znaczenie: 'wielkie dzięki’, dosłownie 'dużo podziękowania’) od deminutivum *đaп6ьЫ,

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
dancko! Danck H
dancko! Grand mercy Pf
dancko! Großen Danck Vand
dancko! Grosen Danck Bauc