dåug

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. dług

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:A1b

Etymologie / Etymologia

  • *Щдъ: poi. dług, kasz. dług 'dług’, słi. dług 'ts.’, dł. dług 'ts.’, gł. dołh 'ts.’, cz. dlnh 'ts.’, sła. dłh 'ts.’, słe. dolg 'ts.’, sch. düg 'ts.’, scs. điъдъ 'ts.’, bg. дълг 'ts.’, ros. долг *ts., obowiązek’, br. дoуг 'dług’.
  • a.p. (c) - Derksen: 129

Beispiele / Przykłady

PLB
du(d'ĕ),
PN