cart'ai

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. kościół

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:D16

Etymologie / Etymologia

  • ^örky^cfkivb, *(vi, na) crkъVь: pol. cerkiew 'kościół obrządku wschodniego’, kasz. cerćev 'kościół', por. też cerkmUe 'cmentarzysko', słi. cerhV\cĕrhĕv 'Kirche; Gottesdienst’, dł. cerkej, gł. cyrkej 'Kirche’, cz. cirkev 'ts.’, sła. cirkev 'ts.’, słe. c$rkev 'ts.’, sch. por. сřЫa 'ts.’, scs. crbky, сгькъVь 'ts.’, bg. por. чèрква 'ts.’, ros. цéрковь 'ts.’, ukr. por. цéрква 'ts.’, br. por. царквá 'ts.’.
  • a.p. (a) - Zaliznâk: 537

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
al no cart'ėv* er ist schon auf dem Kirchhofe PS
PLB
zarą elĕ no tibĕ cart'ėv. PS