From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. co

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— *ёьśo, *6ego: pol. co, czego, stpol. ezso, kasz. co, słi. cito, dł. co, cogo, gł. čo, Óoho, cz. co, Ćeho, sła. 6o, ĕoho, sch. Ш, čèдaWШa, scs. ĕbto, gen. ĕbso||ĕeso||ĕbsogo\\Óesogo, bg. щo, ros. что, чегó, ukr. щo, чoгó, br. што, чагó. Prasłow. Óьзo było już formą gen., w szeregu języków słow. zaczęło pełnić jednak funkcję nom.-acc. (poi., czes., połab. itd.). W połab. również nowszej formy gen. *ёедo сiдЦсeд zaczęto używać zamiast dawniejszego di = *Óbso w tej funkcji. Pozostaje to chyba w związku z produktywną w tym języku kategorią gen. partit.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
cig d'olĕ Was ist zu arbeiten? H
cig mene vit bügo voizărenă Diß ist mir von Gott ausersehen H
cig mos zo ? Was hast du dafür? H
cig mos zo vör? Was hast du dafür? H
cig mom zo ? - unnütă slüvesă Was habe ich dafür? Unnütze Worte H
prosăi cig plotĕ Feilchen, d.i. fragen, was es gelten soll H
cig dojĕs vör? Was giebt er für? H
cig t’autĕs? Was macht ihr? H
cig mos vit strid'ă? Was hast du für einen Streit H
cig t’autål Was [hast du] gethan H
cig t’autĕs? Was thust du? H
cig vit l'audi? Was für Volck H
cig dojĕs vör? Was giebt er vor? H
cig ? Was ist das? H
t’aitĕs? Que faites vous? Pf
t'aitĕs? Was machet ihr Vand
joz mom t'esåi ait püzarăt cig knext t'aitĕ Ich muß heim gehen zu sehen waß der knecht machet PS
PLB
manĕ. Joz tibĕ cĕg ricăt. Joz menăm, joz tex PS
vibăsenĕ boit.
- Cig tåi gornĕs? Cis tåi
PS