c'ol

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. na zdrowie

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— *cěh: poi. cały, kasz. cały 'cały’, słi. cali 'ganz, heil, unversehrt, vollständig’, dł. cely 'unversehrt, vollkommen; ganz, gänzlich’, gł. суiу 'ts.', cz. cely 'cały', sła. сеiý 'ts.’, słe. cęł 'ts.’, sch. cijel ‘ts.’, scs. сёiъ 'totus, integer, sanus’, bg. цял 'cały, wszystek’, ros. целый 'cały’, ukr. цiлий 'ganz, all, vollständig; heil, unversehrt’, br. цáлы 'cały’. W połab. formy ćol jako życzenie szczęścia używano pod wpływem niem. heil, które etymologicznie odpowiada słow. сčiъ.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
c'ol! À votre santé Pf
c'ol! Eure Gesundheit Vand
c'ol-! To your health! (Es gilt Eins) Bauc