büzăc

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. bożyc

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B1a

Bezeugte Formen / Formy poświadczone

casus sg. du. pl.
NOM büzăc
GEN büzc'ă
DAT büzc'ĕ
ACC büzc'ă
INS
LOC


Etymologie / Etymologia

— *Ьožьсь, *Ьožьсн, *Ъožьсa: pol. bozec 'bożek, bóg pogański’, stcz. bozec 'ts.'.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
büzăc vėsot'ă aišopăl Gott has alles erschaffen H
büzăc aibăroj! Gott behüte euch! H
PLB
Büzăc tåd'ĕ tåi jis tüjĕ Mit
våzą drenüvotų rözgų, svici varxnümĕ büzc'ĕ no süjĕ provă cilĕsai. Kok Mit
provă cilĕsai. Kok vilĕ varxnĕ büzăc kopkų kåråi aipaistăs, tok vilĕ Mit
carkvaicĕ tåraimĕ sveckomĕ. Soikăs büsc'ă, nemĕzålo-jĕg nit'ėdĕ nojt. Zaidĕ lümą Mit
Zaidĕ lümą cornă drenĕ, texų büsc'ă vird'ăt. müj büzăc ni-băs Mit
texų büsc'ă vird'ăt. müj büzăc ni-băs vainĕ, vėsą lidą prilid'ol Mit