bülĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. boleć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:C4

Etymologie / Etymologia

— *bołe zam. *bołi(U) (por. T. Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 211—212), *ne-bołe-rne, *bole-te, *bołętjeje od *bolĕti: poi. boleć, boli, kasz. bcełec, bcełi, słi. bkelĕe, dł. boleś, boli, gł. boleć, bołi, cz. bołeti, boli, sła. bolieť, słe. boleli, sch. båljeti, bóU, scs. boUti, bołiU, bg. бoлú, ros. болéть, болит, ukr. болíтu, болúть, br. балéцъ.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
t'ėd büli-? Wo thuts Weh? H
ni büli- nic Es thut mir gantz nichts Weh H
ni büli- nic Je me porte bien Pf