aid'ălonă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zrobić

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:

Etymologie / Etymologia

— *u-d$lanoje od *u-dĕlati: poi. stare udzialać, kasz. por. fałac 'działać*, dl. huzĕiaś m. i. 'zrobić’, gł. wudåĕlać 'ts.’, cz. udělati 'ts.*, sła. por. dielo 'dzieło', słe. udflati ‘opracować’, sch. udjelati 'uczynić*, scs. por. dělati 'działać, robić, czynić’, bg. por. дАлам 'obciosuję*, ros. удéлать 'obrobić, przygotować*, ukr. por. дíлатu 'działać*.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
d'olü aid'ălonă Gethane Arbeit H