Repositorium:Wendische Gebete

From Polabica
Jump to navigation Jump to search
Büsaz tade tojis Wattuje emmerize wittödume doch tamüje Greichje wa Büse jeomang. Büzăc tåd'ĕ tåi jis tüjĕ emerică, vitĕdüj- dox müjă grex'ĕ büzĕ jaimą.
Plötüs Wasang drenü Wottong rösgung suitsj wargnüme Büsje nosüje prowa tsilesoi coquile wargne Büsaz copcung caroi aipostas toqüile Moroika slase a[i]postas, Tjiroleis. Plötüs våzą drenüvotų rözgų, svici varxnümĕ büzc'ĕ no süjĕ provă cilĕsai. Kok vilĕ varxnĕ büzăc kopkų kåråi aipaistăs, tok vilĕ Moraikă slåz aipaistăs. T'ir'olais.
Daans ian Moroin daanaaz Waddaan noos Jesus porüdeine töhr daan dump jala jec trite daan afstörial comine Wade simia tu wissi noos Jesus afstörial took tung Krie wa (... ganzen Weltie ...) afstörial. Tjirioleis. Dans Morajĕn danăc, dan nos Jezus pĕrüdenĕ. Törĕ dan dųp'ălai-jĕg, trit'ĕ dan afstör'ăl kominĕ, vådă, zim'ă. vėsi nos Jezus afstör'ăl, tok krig gancen velt'ĕ afstör'ăl. T'ir'olais.
Moroia güdi wackaarst tserkweitse sat taraime suétskome soikas Büsie nem salojick nit jidde noocht seidee lumang tsoorne dreine techung Büsje wir diattai tu my Büsaz nibas waine wissang lidang prilidiot por noosse grees neitje. Morajă x'üdi våkårst carkvaicĕ tåraimĕ sveckomĕ. Soikăs büsc'ă, nemĕzålo-jĕg nit'ėdĕ nojt. Zaidĕ lümą cornă drenĕ, texų büsc'ă vird'ăt. müj büzăc ni-băs vainĕ, vėsą lidą prilid'ol per nos gresnait'ĕ.

(Mithoff an Schrader, [in:] Rost, p. 47-48)