Repositorium:Påtincă rådüst

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

1. Katü mês Ninka bayt? Telka mês Ninka bayt:
Têlka rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
Jôs gis wiltga grisna Sena; Nemik Ninka bayt,
Jos nemik Ninka bayt

Kåtü mes nenkă boit? Telkă mes nenkă boit:
Telkă rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ grüznă zenă, ne-müg nenkă boit,
Joz ne-müg nenkă boit

2. Katü mês Santik bayt? Stresik mês Santik bayt:
Stresik rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
Jôs gis wiltga mole tgaarl; Nemik Santik bayt,
Jos nemik Santik bayt

Kåtü mes zątĕk boit? Strezĕk mes zątĕk boit:
Strezĕk rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ molĕ t'arl, ne-müg zątĕk boit,
Joz ne-müg zątĕk boit

3. Katü mês Treibnik bayt? Wôrno mês Treibnik bayt:
Wôrno rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
Jôs gis wiltga tzôrne tgaarl; Nemik Treibnik bayt,
Jos nemik Treibnik bayt

Kåtü mes traivnĕk boit? Vorno mes traivnĕk boit:
Vorno rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ cornĕ t'arl, ne-müg traivnĕk boit,
Joz ne-müg traivnĕk boit

4. Katü mês Tgauchgor bayt? Wautzka mês Tgauchgor bayt:
Wautzka rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
Jôs gis wiltga glupzit tgaarl; Nemik Tgauchgor bayt,
Jos nemik Tgauchgor bayt

Kåtü mes t'aux'or boit? Våuckă mes t'aux'or boit:
Våuckă rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ glupsĕ t'arl, ne-müg t'aux'or boit,
Joz ne-müg t'aux'or boit

5. Katü mês Czenkir bayt? Sogans mês Czenkir bayt:
Sogans rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
Jôs gis wiltga dralle tgaarl; Nemik Czenkir bayt,
Jos nemik Czenkir bayt

Kåtü mes šent'ėr boit? Zojąc mes šent'ėr boit:
Zojąc rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ dralĕ t'arl, ne-müg šent'ėr boit,
Joz ne-müg šent'ėr boit

6. Katü mês Spellman bayt? Bütgan mês Spellman bayt:
Büt'ăn rici våpăk kå naimo, kå dvemo
Jôs gis wiltge dauge Roat; Nemik Spellman bayt,
Jos nemik Spellman bayt

Kåtü mes spelman boit? Büt'ăn mes spelman boit:
Büt'ăn rici våpăk naimo, dvemo
Joz jis vilt'ĕ dåud'ĕ råt, ne-müg spelman boit,
Joz ne-müg spelman boit

7. Katü mês Teiska bayt? Leiska mês Teisko bayt:
Leiska rîtzi woapak ka neimo ka dwemo
(... Risplasteite miang Peisong ...), bungde wóassa Teisko,
bungde wóassa Teisko!

(in: P. Rost, Die sprachreste der Draväno-Polaben, Lepzig 1907, p. 175-6)

Kåtü mes daisko boit? Laiskă mes daisko boit:
Laiskă rici våpăk naimo, dvemo
Rüsplăstaitĕ müją paizų, bųdĕ vosă daisko,
Bųdĕ vosă daisko!