Maixălevĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. dzień św. Michała

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B-adi

Etymologie / Etymologia

— Michał-evbjb: w odróżnieniu do poi. Michał, gł. Michał itd. w połab. w wygłosie występowało miękkie -ī, stąd sufiks -evĕ — *-evbjь. W formie Mrnχəlüve byłaby oboczna postać tego sufiksu -iivĕ — *-oщь. O kontynuacji pierwotnego sufiksu *-ov- i jego obocznej postaci *-ev- w połab- skim zob. Polański, StFPS IV, 1963, s. 103 112.