Srpski jezik je oficijalni jezik Srbije i Bosne i Hercegovine (sa bosanskim i hrvatskim). Osim toga je on manjinski jezik, među ostalim, u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i u Mađarskoj. Ukupno ga koristi oko 9 milijuna ljudi. Spada on u porodicu južnoslavenskih jezika i jedan je od književnih standarda štokavskog dijalekta, korišćenog u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Srpski jezik koristi dva alfabeta - ćirilicu i latinicu, ali ćirilica ima formalno prvenstvo.

Hrvatski jezik je oficijalni jezik Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Autonomne Pokrajine Vojvodine u okviru Srbije. Osim toga je on manjinski jezik, među ostalim, u Crnoj Gori, Austriji, Mađarskoj i Italiji. Ukupno ga koristi oko 5,5 milijuna ljudi. Spada on u porodicu južnoslavenskih jezika i jedan je od književnih standarda štokavskog dijalekta, korišćenog u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Hrvatski jezik koristi latinski alfabet.

Bosanski jezik je oficijalni jezik Bosne i Hercegovine (sa hrvatskim i srpskim). Osim toga je on manjinski jezik, među ostalim, u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj. Ukupno ga koristi oko 3 milijuna ljudi. Spada on u porodicu južnoslavenskih jezika i jedan je od književnih standarda štokavskog dijalekta, korišćenog u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Bosanski jezik koristi latinski alfabet, ali ipak ćirilica de iure je drugo službeno pismo.