Pismenim prijevodima sa hrvatskog, bosanskog i srpskog jezika na poljski, te iz poljskog na te jezike bavim se ve vie godina. Jamim fluentno znanje stranog jezika i tonost prijevoda, kao i osjeaj za stil na poljskom jeziku. Prevodim, meu ostalim, tekstove tehnikog, znanstvenog ili reklamnog karaktera.

Zavrio sam hrvatsku i srpsku filologiju na Jagelonskom sveuilitu u Krakovu, bio sam takoer stipendist na Sveuilitu u Beogradu. Pored prevoditeljskog rada, lektor sam srpskog jezika na fakultetu u Poljskoj. Imam stalni kontakt sa ivim jezikom, meu ostalima, zaradi brojnih lanaka koje objavljujem na hrvatskom i na srpskom jeziku.

Za izraun cijene moete pisati ili telefonirati na podatke, koje se nalaze u dijelu kontakt.