Završio sam slavensku filologiju na Jagielonskom sveučilištu u Krakovu i izrađujem pismene prijevode iz hrvatskog, bosanskog i srpskog jezika na poljski, te iz poljskog na gore spomenute jezike.

U ljeto 2013. bio sam stipendist na Sveučilištu u Beogradu, a osim toga imam stalni kontakt sa živim jezikom. Garantiram fluentno znanje stranog jezika i točnost prijevoda, kao i osjećaj za stil na poljskom jeziku. Prijevodim, među ostalim, tekstove tehničkog, naučnog ili reklamnog karaktera.

Za izračun cijene možete pisati ili telefonirati na podatke, koje se nalaze u dijelu kontakt.